TarievenU staat centraal in het behandelingsproces Om dit met u te realiseren qua aandacht en tijd, heb ik gekozen om geen contracten met de zorgverzekeraars aan te gaan

Dit betekent voor u dat u een deel van de behandeling vergoed krijgt. De hoogte hiervan is afhankelijk van de zorgverzekeraar en of u een restitutie dan wel natura polis heeft. Sommige zorgverzekeraars, o.a. Achmea, vergoeden geen intake zonder verwijzing bij een niet gecontracteerde praktijk. Met een verwijzing van de huisarts, doen zij dit wel.
Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. Voorheen moest u later terugkomen voor een eerste behandeling en was het alleen toegestaan de om tijdens de eerste afspraak een intake te doen.

Voor u betekent dit dat zowel de kosten voor een intake (met eventueel een screening, wanneer u zonder verwijzing komt) als de kosten voor een eerste behandeling in rekening gebracht zullen worden en dat u direct geholpen wordt aan uw klachten.

Om de administratie te vereenvoudigen, kunt u na de behandeling betalen middels pin of contant. Wij sturen de factuur via e-mail naar u toe ( u kunt ook een papieren uitdraai krijgen). De factuur kunt u indienen bij u zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de tarieven, kunt u mij bellen op het volgende nummer 0619652837 of een e-mail sturen naar info@topspine.nl

Tarieven per 01-01-2022

Screening (telefonisch) gratis
Screening + Intake + Behandeling ( 60 min) € 95,00
Zitting (>30 min)   € 62,50
Reguliere Fysiotherapie Behandeling (30 min)€ 45,00