TarievenU staat centraal in het behandelingsproces Om dit met u te realiseren qua aandacht en tijd, heb ik gekozen om geen contracten met de zorgverzekeraars aan te gaan

Dit betekent voor u dat u een deel van de behandeling vergoed krijgt. De hoogte hiervan is afhankelijk van de zorgverzekeraar en of u een restitutie dan wel natura polis heeft. 
Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. Voorheen moest u later terugkomen voor een eerste behandeling en was het alleen toegestaan de om tijdens de eerste afspraak een intake te doen.

Voor u betekent dit dat zowel de kosten voor een intake (met eventueel een screening, wanneer u zonder verwijzing komt) als de kosten voor een eerste behandeling in rekening gebracht zullen worden en dat u direct geholpen wordt aan uw klachten. N.B. Kosten van de intake worden alleen gerekend bij het eerste consult. Mocht u terugkomen voor een andere klacht dan worden alleen de kosten van een behandeling in rekening gebracht.

Om de administratie te vereenvoudigen, kunt u na de behandeling betalen middels betaalverzoek of contant. Wij sturen de factuur via e-mail naar u toe ( u kunt ook een papieren uitdraai krijgen). De factuur kunt u indienen bij u zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de tarieven, kunt u mij bellen op het volgende nummer 0619652837 of een e-mail sturen naar info@topspine.nl

Tarieven per 01-01-2022

Screening (telefonisch) gratis
Screening + Intake + Behandeling ( 60 min) € 105,00
Zitting (>30 min)   € 75.00
Reguliere Fysiotherapie Behandeling (30 min)€ 50,00